Burnout heeft niets met stress te maken? Oude wijn in nieuwe vaten.

De laatste weken geven meerdere partijen hun visie op de interactie tussen stress en burnout. Samengevat: er moet balans zijn tussen energienemend en energiegevend; bij zowel werkgever als werknemer. Graag opper ik een gedachte vanuit werkgeversperspectief. Medewerkers (anders dan werknemers) zijn het kapitaal van jouw organisatie en vragen ook onderhoud. Onderhoud in de vorm van…

Razendsnel uit de kreukels na BNN’s “in de kreukels?”

In de serie “in de kreukels” ging Sophie Hillebrand maximaal kwetsbaar. Via haar eigen burnout-proces gaf ze ons inzicht in veroorzakende mechanismen en een aantal mogelijke wegen naar herstel. “Persoonlijkheid” werd hierin helaas als statisch gegeven gezien; een niet te veranderen en veelal vaststaande reden voor productief of minder productief gedrag. Terwijl zelfbeeld en uit…

Hyperventilatie en paniekaanvallen; een fysiek perspectief.

Recent werd een interessant artikel over hyperventilatie gedeeld, dat helaas maar één kant belicht; de psychische reflex en hoe daarmee om te gaan. https://goo.gl/HRkuiG Hyperventilatie wordt veroorzaakt door verzuring van jouw systeem en is meteen de fysieke reactie om hieraan iets te doen, namelijk in versneld tempo bovenmatig zuur, in de vorm van CO2 kwijt te raken…